Dokumentationsansvarig

Idag står nästan alla företag inför samma utmaning – nämligen att lyckas attrahera samt behålla betydelsefull personal.

Pin Rekrytering tar ett helhetsansvar för kompetensförsörjningen och hjälper våra kunder i alla led. Vi vet att det krävs mer för att hitta rätt person för en given roll.

Pin Rekrytering grundades som ett svar på det snabbt ökande behovet av högutbildad och kompetent arbetskraft inom svensk tekniksektor. Vi tar kompetensförsörjning på allvar och att möjliggöra utveckling för, och hjälpa, både våra kandidater och företag uppnå sina mål är vad vi gör.

Vi kommer aldrig nöja oss med att vara ”bäst i branschen”. Vi ska även göra vårt för att Sverige bibehåller och utvecklar sin position som innovationsland och välfärdsstat.

Om rollen

Delprojektledaren / Dokumentationsansvarige arbetar på en strategisk nivå och har det övergripande ansvaret för dokumentsamordningen inom de investeringsprojekt som bedrivs.

Rollen innebär att du leder/driver och kravställer delprojekt inom teknisk anläggningsdokumentation.

Rollen Dokumentationsansvarig är i första hand styrande, i andra hand utförande.

Arbetsuppgifter

 • Ta fram kravlista, budget, tids- och resursplan för projektets tekniska dokumentationsleveranser
 • Klargöra och skriva dokumentationsplan och dokumentlista
 • I samråd med huvudprojektledare och delprojektledare, upprätta instruktioner för teknisk dokumentation i projektet
 •  I samråd med huvudprojektledare och eventuella delprojektledare tidsplanera dokumentationsleveranser
 • Stödja tekniska delprojektledare ingående i projektet avseende dokumentation
 • Leda arbetsuppgifterna inom teknisk dokumentation i enlighet med det övergripande projektets beslutade projektplan. 
 • Säkerställa att alla (tekniska) delprojekt är inkluderade i dokumentationsplanen ingår i förfrågningsunderlaget. 
 • Säkerställa att ATB-dokumentation följs alternativt säkra att avsteg beslutas i samråd med ATB ansvarig.
 • Säkra att rätt mallar enligt standard används i projektet samt att dokument checkas ut och nummerserier bokas enligt ordinarie rutiner
 • Säkra både dokumentskvalitet och tidsplanering med underleverantörer kontinuerligt
 • Vara mottagare av all teknisk dokumentation i alla faser enligt dokumentationsplan
 • Planera, leda och driva granskningsprocessen för projektets dokumentationsleveranser
 • Ansvara för att projektet levererar data till underhållssystemet
 • Upprätta och definiera rollbeskrivningar till eventuella externa eller interna resurser som kopplas in i delprojektet Dokumentation
 • Samverka med BAS-P/BAS-U avseende EHS-relaterad teknisk dokumentation
 • Kontinuerligt rapportera till projektets PL

Obligatorisk kompetens och erfarenhet

 • Teknisk högskoleutbildning
 • Flera års erfarenhet av projekt- eller delprojektledning inom Teknisk anläggning dokumentation.
 • Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet.
 • God kännedom om teknisk dokumentation och ritningar 
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Önskemål om personliga egenskaper

 • Självgående
 • Strukturerad
 • Kommunikativ 
 • Ledaregenskaper gällande att leda och driva projekt

© Copyright Pin Rekrytering AB | Skapad av Rawdesigns