Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering, också benämnt KBR, är en metod som används för att utföra en rekrytering på ett så pass väl organiserat sätt att varje steg i processen sker på samma sätt och premisser.

Genom att arbeta med kompetensbaserade rekrytering kan vi hjälpa till att kartlägga behovstäckningen för er verksamheten både i nutid och framtid.

Denna metod är vanligt förekommande i den offentliga sektorn då kravbilden för en rekrytering och säkerställer icke diskriminerande processer, mångfald samt lika behandling mellan olika kandidater.