Proaktiv Talangförsörjning

Med vår tjänst ”Proaktiv Talangförsörjning” stärker vi din position på kandidatmarknaden genom att aktivt bygga upp en talangbank. Detta strategiska tillvägagångssätt innebär att vi tidigt engagerar oss och bygger relationer med de mest kvalificerade kandidaterna. Detta ger dig tillgång till rätt kompetens precis när du behöver genomföra ersättningsrekryteringar, expandera eller påbörja nya projekt.